Редакція газети Передплата видання Свіжий номер Архів  

"Мосты дружбы" молодежи левых сил.

С 21 по 27 июля на побережье Черного моря проходил ІІ Международный летний лагерь для молодежи левых сил

Випуск 24 (1533)

13.06.2013-19.06.2013

Перша полоса

Друга полоса

Інші матеріали номера

Третя полоса

Четверта полоса

П'ята полоса

Шоста полоса

Сьома полоса

Україна політична

За кордоном

Партійне життя

Суспільство

Здоров'я

Соціалісти у владі

Зворотний зв'язок

Офіційні
заяви

Відгуки

Позиція Соцінтерну з питань місцевого самоврядування


На засіданні комітету Соціалістичного Інтернаціоналу з питань самоврядування, 19-20 липня в столиці Чилі Сантьяго, генеральний секретар Соцінтерну Луї...

Вспоминая Хиросиму и Нагасаки - НЕТ ядерному оружию!


Всемирный Совет Мира совместно с Португальским комитетом за мир и сотрудничество опубликовал Воззвание в связи с годовщиной атомной бомбардировки США ...

П'ята полоса

Друк сторінки


Номер 24 (1533)  13.06.2013 - 19.06.2013

Віль РОМАЩЕНКО: "Хочу привернути увагу членів партії"


Частина моїх зауважень була врахована, але переважну більшість їх Теоретична рада відхилила і рекомендувала до публікації в газеті "Товариш".

Саме до цих пропозицій я хочу привернути увагу членів партії.

1 До вступу Програми записати: "СПУ як політична організація нового типу прагне до діалектичної єдності теорії і практичної діяльності по втіленню її в життя, своєчасно враховує зміни в суспільному житті, будується і діє на основі наступних закономірностей:

- дотримання кожним членом СПУ наукової теорії побудови соціалістичного суспільства в України;

- постійний розвиток і забезпечення теорії соціалізму з урахуванням змін в суспільно-політичній системі України;

- дотримання принципу демократичного централізму в побудові і діяльності СПУ;

- постійна опора на принцип колективності в керівництві внутріпартійним життям;

- неухильне дотримання в партійній роботі наукових принципів: роботи з кадрами; контролю за виконанням партійних рішень; розвитку критики і самокритики; вдосконалення внутріпартійної інформації; зміцненню зв'язків з масами; наукового підходу в ідеологічній роботі; посилення впливу на органи місцевого самоврядування, профспілки і громадські організації;

- вдосконалення принципу інтернаціоналізму, зміцнення зв'язків з лівими політичними партіями;

- непримиренна боротьба з проявами опортунізму в лавах СПУ, вдосконалення форм і методів контрпропагандистської роботи.

2Окремо включити в проект розділ 6.3 "Соціалістичні орієнтири ринкової економіки"

В сучасних умовах партія бере на озброєння тезу про вирішальне значення концепції ринкової економіки соціалістичної орієнтації.

СПУ закладає основи побудови соціалізму в Україні на існуючій базі капіталістичної системи в умовах повної руйнації соціалістичної економіки. Рівень продуктивних сил в Україні не зростає, а весь час падає. Вийти з цього стану падіння можливо, якщо в основу покласти досвід багатьох країн світу про централізоване державне планування і минулий досвід побудови успішної економіки в УРСР.

СПУ має ставити перед урядом питання про оновлення курсу побудови соціальної країни, добиватися економічними важелями особистої зацікавленості працюючих в результаті своєї праці. З цією метою використовувати ринкові механізми.

У ринкових умовах слід використовувати передусім притаманну ринкові конкуренцію, її плюси, які дозволяють прискорити побудову соціальної країни як перехідного етапу до побудови соціалізму.

СПУ має закликати трудящих не до тих ринкових відносин, які є синонімами капіталізму, при якому все вимірюється тільки величиною прибутку. Соціалісти розглядають ринок не як самоціль, а як засіб вирішення першочергових завдань сьогодення - покращення життя трудящих.

Ось чому СПУ розглядає вирішальну роль держави (в ринкових умовах), яка повинна нівелювати негативні тенденції на збагачення невеликої купки підприємців і кинутих у бідність переважної більшості трудящих.

Поряд з цим побудова соціальної держави не може бути зорієнтована лише на підвищення економічних показників. Успішна економічна діяльність має служити забезпеченню соціальної справедливості в суспільстві. А тим, хто не дбає про успішний соціальний розвиток своєї країни, держава має допомогти зрозуміти важливість цього шляху всіма існуючими в її розпорядженні важелями (економічними, політичними, правовими, духовними...). В соціальній державі вирішальним принципом зробити розподіл суспільного продукту за результатами праці, а не за принципом незаконної прихватизації народного добра.

В умовах "дикого капіталізму" соціалісти розуміють велику складність і обмежені можливості впливу на розбещених неймовірними прибутками олігархів. Як же досягти в цих умовах гармонійного розвитку суспільства?

Зрозуміло, що великі матеріальні статки олігархів руйнують порядність, чесність і навіть нормальну психіку людини - все те, що з молоком матері всотувалось у душу дитини, її майбутні вчинки. Капіталістичний ринок нищівно руйнує духовні надбання особистості. СПУ, як і більшість народу України, не сприймає такого ринку. Такий ринок суперечить інтересам трудящих, його потребам. Народ зацікавлений не в політичному протистоянні, а в стабільності на основі соціалістичної демократії, яка дозволяє йому відстоювати свої інтереси. І СПУ має розвивати саме цю демократію - соціалістичну.

Соцпартія знайомить народ України зі своїм баченням шляхів побудови соціалізму в Україні і закріплює їх у своїй Програмі. Концепція ринкової економіки соціалістичної орієнтації має відбивати наші завдання лише перехідного періоду від капіталізму до соціалізму через побудову спочатку соціальної держави, як у Швеції, Норвегії, Австрії та інших країнах Європи, Азії та Латинської Америки. Ринкову економіку слід розглядати, як обов'язковий елемент саме перехідного періоду, а не майбутнього соціалістичного суспільства.

Навіть виходячи з назви - Соціалістична партія - ми маємо чітко заявити, що вирішувати завдання побудови соціалістичного суспільства будемо поступово, протягом тривалого періоду, але йти до мети будемо невпинно і послідовно, підтримуючи наступні паростки соціалістичної демократії, які закладаються вже сьогодні в умовах суспільства з ринковою економікою: боротися за вирішальний вплив держави на ринкові відносини; законодавчо впливати на соціальну нерівність з метою зменшення експлуатації трудящих; добиватися створення системи громадянського суспільства і систематичного звіту представників влади перед громадянами; добиватися більш досконалого виборчого законодавства, на основі якого у вищих органах законодавчої і виконавчої влади будуть представлені всі верстви населення пропорційно до якісного складу суспільства; добиватися формування всіх органів влади тільки на виборній основі; здійснення реприватизації підприємств головних галузей народного господарства; недопущення продажу землі сільськогосподарського призначення та інші напрямки, які будуть складати основу спочатку соціальної, а потім соціалістичної держави.

З кожного з цих напрямків СПУ буде розробляти форми і методи активізації трудящих, добиватися суттєвого їхнього впливу на шляхи побудови соціально-справедливого суспільства.

3Окремо включити розділ 6.6 "Якою має бути кредитно-фінансова система демократичної держави".

На етапі побудови соціальної держави СПУ прагнутиме створити три контури кредитно-фінансової системи захисту грошового обігу в Україні, яка включатиме:

Перший контур - валютний обіг має забезпечувати зовнішню торгівлю лише в умовах державної монополії на експортно-імпортні операції, що виключатиме безпосереднє зовнішнє фінансове управління народним господарством України, яке діє сьогодні;

Другий контур - безготівковий гривневий внутрішній обіг обслуговування системи виробництва в державних, кооперативних та інших формах ринкової економіки стане нездоланним бар'єром для паразитування і збагачення;

Третій контур - наявність у державі готівкового грошового обігу для обслуговування оплати праці роздрібної торгівлі та одноосібної трудової діяльності. Адже кількість одноосібників (приватних підприємців, торговців) і обсяги виробленої ними товарної продукції та послуг сьогодні дуже великі порівняно з обсягами виробництва в державному та кооперативному секторах. З ними треба рахуватися і регулювати цей обіг грошей на державному рівні.

Запропонована СПУ кредитно-фінансова система найбільше відповідатиме демократичному соціальному суспільству і державі, побудованій на принципах демократичного соціалізму.

Якщо держава буде враховувати стратегічні інтереси більшості людей, вона буде звільнятися від паразитизму на їхній праці. Якщо держава враховує інтереси не народу, а певних олігархічних кіл або мафії, то при будь-якій кредитно-фінансовій системі народ країни під владою олігархів чи мафії не буде жити добре.

Влада демократичної соціальної держави над зовнішньою торгівлею буде захищати управління народним господарством від зовнішніх паразитів. Роз'єднаність контурів готівкового обігу грошей, що обслуговують виробничі потреби головним чином проміжної продукції, буде заважати легалізації нетрудових доходів як джерела існування сімей чи кланів, які зараз паразитують на тілі трудящих.

Якщо в цих умовах демократична соціальна держава на законодавчому рівні обмежить особисте і сімейне споживання і гарантуватиме свободу інвестування в суспільно-корисне виробництво, то в результаті економіка буде більш ефективною, ніж у будь-якій капіталістичній державі. Економіка буде дійсно загальнолюдською, моральною і етичною в сенсі єднання людей на основі загальних і єдиних для всіх морально-етичних принципів.

Трирівнева кредитно-фінансова система обігу грошей в Україні стане гарантом долання в суспільстві бідності, убогості і вседозволеності в ціноутворенні на ринку продуктів і праці. Вона забезпечить економічне і загальнокультурне зростання, знизить ризики збідніння мільйонів людей і вимирання країни. Саме цим шляхом СПУ зупинить глобальний сценарій знищення України як самостійної держави.

4Четверта пропозиция - розділ 11. Політична діяльність СПУ в умовах захоплення влади олігархічними кланами спрямована на вирішення наступних завдань:

- Посилення теоретичної роботи з розробки шляхів зупинення капіталізації країни і вирішення проблем перехідного періоду від "дикого" капіталізму до соціально справедливого, а потім соціалістичного суспільства; пошук ефективних перетворень на основі поетапних соціальних завоювань трудящих;

- Розкриття переваг соціалістичного ладу над капіталістичним, безкомпромісне викриття антинародного характеру правлячого олігархічного режиму, небезпеки, яка загрожує українському народу в зв'язку з проявами неофашизму, націоналізму і антисемітизму, геноциду українського народу;

- Цілеспрямованої роз'яснювальної роботи по формуванню у трудящих соціалістичної свідомості на основі розуміння необхідності ведення непримиренної боротьби, яку нав'язують трудящим представники буржуазної ідеології;

- Сприяння досягненню розуміння всіма трудящими, що без їхньої активної участі в боротьбі за звільнення від експлуатації СПУ самостійно не може вирішити цього питання;

- Соціалісти разом з трудовим народом мають забезпечити участь трудящих у всіх сферах суспільно-політичного життя через більшість своїх представників у радах всіх рівнів;

- Виховання у громадян інтернаціоналістичних переконань, протидії спробам суб'єктивістських перекручувань вітчизняної історії, паплюження досягнень нашого народу в часи розквіту ідеології дружби народів;

- Оволодіння навичками контрпропагандистської діяльності як важливого засобу протидії наклепницьким нападкам ідейних противників на досягнення соціалізму в УРСР. Наступні соціальні завоювання соціалізму необхідно повернути трудящим: безкризовий розвиток країни; абсолютна зайнятість населення; безкоштовна освіта; медицина; соціальне житло.

Для розв'язання цих завдань партія використовуватиме разом з трудящими наступні форми позапарламентської боротьби: масові протести, страйки, пікети, акції громадянської непокори на захист прав і свобод громадян та інші, які дозволені чинним законодавством і міжнародними конвенціями та рішеннями ООН.

В умовах розбудови громадянського суспільства СПУ посилює вплив на профспілки, громадські об'єднання через членів партії в цих організаціях, здійснює підтримку трудящих у відстоюванні їх життєвих інтересів, публічну пропаганду політики партії, роз'яснення її позиції з важливих питань державного будівництва, антинародної суті капіталістичної системи і ліберальної ідеології, мобілізації мас до свідомої боротьби за свої інтереси.

Політичний вплив СПУ на суспільство буде зростати через розширення і зміцнення її зв'язків з громадськими організаціями.

(Закінчення у наступному номері)

Віль РОМАЩЕНКО,
голова Ради ветеранів СПУ,
професор політології

Інші статті

Віль РОМАЩЕНКО: "Хочу привернути увагу членів партії"

Перечень номерів


СПУ

Про партію

Історія

Програма партії

Контакти

Боротися за свою гідність, щоб не жити в поліцейській державі!

Недавні події у селищі Врадіївка Миколаївської області сколихнули всю Україну. Стало зрозуміло, що міліцію конче потрібно реформувати. Як повідомили ...
Каждый третий украинец дает взятки

Нашей системе взяточництва могут позавидовать все европейские страны, им до нас как "до неба рачки". Согласно исследованию Transparency International,...
Журналіст, яка працювала заробітчанкою у Польщі: "Стаєш на дорозі і чекаєш, коли запропонують роботу"

Київська журналістка Катерина Панова понад місяць працювала у Польщі як звичайна українська заробітчанка - прибиральницею і робітницею в полі. Свої сп...

Пошук Контакти На початок сторінки