Редакція газети Передплата видання Свіжий номер Архів  

"Мосты дружбы" молодежи левых сил.

С 21 по 27 июля на побережье Черного моря проходил ІІ Международный летний лагерь для молодежи левых сил

Випуск 60 (850)

28.07.2006-31.07.2006

Друга полоса

Інші матеріали номера

Третя полоса

Четверта полоса

П'ята полоса

Україна політична

За кордоном

Партійне життя

Суспільство

Здоров'я

Соціалісти у владі

Зворотний зв'язок

Офіційні
заяви

Відгуки

Позиція Соцінтерну з питань місцевого самоврядування


На засіданні комітету Соціалістичного Інтернаціоналу з питань самоврядування, 19-20 липня в столиці Чилі Сантьяго, генеральний секретар Соцінтерну Луї...

Вспоминая Хиросиму и Нагасаки - НЕТ ядерному оружию!


Всемирный Совет Мира совместно с Португальским комитетом за мир и сотрудничество опубликовал Воззвание в связи с годовщиной атомной бомбардировки США ...

П'ята полоса

Друк сторінки


Номер 60 (850)  28.07.2006 - 31.07.2006

Допомога по безробіттю


Н.А. ЛОЙ (с. Дослідне Дніпропетровської обл.):

У листопаді 2005 року дочку звільнили з роботи із записом у трудовій книжці - за власним бажанням. Вона стала на облік у службі зайнятості протягом 7 днів. Її середньомісячний заробіток становив 400 грн. За професією вона ветеринарний лікар. За весь цей час роботу їй не пропонували. 13 березня запропонували піти на комп'ютерні курси, а якщо не піде, то допомогу одержуватиме на три місяці менше, ніж належить. Коли їй почнуть виплачувати допомогу, в якому розмірі і протягом якого часу?
 
Відповідь юриста:

Відповідно до статті 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 1533-III, в Україні надаються наступні види забезпечення по безробіттю:

- допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата

для організації безробітним підприємницької діяльності;

- допомога по частковому безробіттю (частковим безробіттям є вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру - пункт 7 статті 1 Закону);

- матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

- допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Крім того, згідно з Законом України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 803-XII, держава гарантує надання таких соціальних послуг:

- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

- пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі - шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

- інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Розміри матеріального забезпечення на випадок безробіття та умови їх надання визначаються в Розділі V "Матеріальне забезпечення на випадок безробіття" (статті 21-31) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Отже, зупинюсь докладно на кожному з зазначених вище видів матеріального забезпечення.Допомога по безробіттю

Працівники та інші застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними (безробітними є особи, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи, - частина перша статті 2 Закону України "Про зайнятість населення"), які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менш ніж 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески (за всіх працівників страхові внески утримують і сплачують роботодавці. - Авт.), мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу.

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами, згідно з чинним законодавством, визнаються:

- навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

- строкова військова служба;

- здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду.

Безробітні, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менш ніж 26 календарних тижнів, а також особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш ніж 6 місяців) перерви, та особи, звільнені у зв'язку з направленням за рішенням суду до лікувально-трудового профілакторію, або звільнені з їх вини (систематичне невиконання своїх обов'язків, прогул, з'явлення на роботу в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння тощо), мають право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу.

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно.

Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу) безробітного залежно від страхового стажу:

- до 2 років - 50 відсотків;

- від 2 до 6 років - 55 відсотків;

- від 6 до 10 років - 60 відсотків;

- понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

- перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

- у подальшому - 70 відсотків.

Як зазначалося вище, загальна тривалість виплат не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років (і 720 календарних днів протягом двох років для осіб передпенсійного віку за два роки до настання пенсії).

Особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менш ніж 26 календарних тижнів, а також особам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш ніж 6 місяців) перерви, та особам, звільненим у зв'язку з направленням за рішенням суду до лікувально-трудового профілакторію, або звільненим з їх вини (систематичне невиконання своїх обов'язків, прогул, з'явлення на роботу в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння тощо) допомога по безробіттю визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня. Розмір допомоги встановлюється у зазначеному вище порядку.

У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановлений законом. (Відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.2005 3235-IV, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць на даний момент становить 465 гривень, а з 1 жовтня 2006 року становитиме 472 гривні).

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, що нараховується згідно з зазначеним вище порядком, у розрахунку на рік.

Допомога по частковому безробіттю

Умовами надання допомоги по частковому безробіттю є:

- простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, що має невідворотний та тимчасовий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця;

- простій протягом місяця, що охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Про можливий простій роботодавець зобов'язаний повідомляти державну службу зайнятості. У разі якщо простій носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин, а також у разі можливості працевлаштування працівників на інших дільницях, у цехах, на підприємствах, допомога по частковому безробіттю не надається.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менш ніж 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, якщо працівник:

- відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

- працює на даному підприємстві за сумісництвом;

- проходить альтернативну (невійськову) службу.

Допомога по частковому безробіттю працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду і її розмір не може перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога по частковому безробіттю надається з першого дня простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 календарних днів протягом року. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. (Підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю раніше, ніж через рік після закінчення терміну виплати допомоги по частковому безробіттю).

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Застрахованим особам у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості виплачується матеріальна допомога відповідно до умов надання допомоги по безробіттю. Розміри такої матеріальної допомоги дорівнюють розмірам допомоги по безробіттю, що викладені вище, і не підлягають зменшенню. Виплата матеріальної допомоги здійснюється з першого дня навчання. Тривалість виплати матеріальної допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати.

Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості

Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

1) працевлаштування безробітного;

2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;

3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

4) проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

5) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

6) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

7) отримання права на пенсію відповідно до законодавства;

8) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

9) подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

10) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;

11) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість (у цьому разі виплати можуть бути поновлені органом державної служби зайнятості за новим місцем проживання за умови відповідної реєстрації безробітним);

12) закінчення строку їх виплати;

13) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;

14) смерті безробітного.

Виплата матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації припиняється з причин, передбачених вище, та у разі виключення з навчального закладу за неуспішність та порушення дисципліни.

Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації припиняється на період призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду безробітним за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк до трьох місяців у разі надання застрахованій особі відповідно до законодавства України вихідної допомоги та інших виплат при звільненні з підприємств, установ і організацій, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку, крім державної допомоги сім'ям з дітьми та допомоги, що виплачується з громадських фондів.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;

2) звільнення з останнього місця роботи у зв'язку з направленням за рішенням суду до лікувально-трудового профілакторію, звільнення з вини працівника (систематичне невиконання працівником своїх обов'язків, прогул, з'явлення на роботу в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння тощо);

3) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю;

5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;

6) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування державної служби зайнятості більш ніж 30 календарних днів без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;

7) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

8) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.

Ведучий рубрики Дмитро КРУПНИК, адвокат

Запитання до Д. Крупника можна надсилати: "Товариш", "Запитай у юриста", а/с 266, м. Київ-21, 01021; електронною поштою: krupnyk@ukr.net
 
У листах чітко формулюйте 1-2 запитання, вказуйте повну адресу, прізвище, ім'я та по батькові (за потреби ми не будемо їх друкувати). Юридична допомога на шпальтах газети є виключно дорадчою.

Інші статті

Допомога по безробіттю

Перечень номерів


СПУ

Про партію

Історія

Програма партії

Контакти

Боротися за свою гідність, щоб не жити в поліцейській державі!

Недавні події у селищі Врадіївка Миколаївської області сколихнули всю Україну. Стало зрозуміло, що міліцію конче потрібно реформувати. Як повідомили ...
Каждый третий украинец дает взятки

Нашей системе взяточництва могут позавидовать все европейские страны, им до нас как "до неба рачки". Согласно исследованию Transparency International,...
Журналіст, яка працювала заробітчанкою у Польщі: "Стаєш на дорозі і чекаєш, коли запропонують роботу"

Київська журналістка Катерина Панова понад місяць працювала у Польщі як звичайна українська заробітчанка - прибиральницею і робітницею в полі. Свої сп...

Пошук Контакти На початок сторінки